Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov 2020

28. marca sme si pripomenuli Deň učiteľov. Radi by sme sa poďakovali a srdečne zablahoželali všetkým pedagógom (učiteľom, lektorom, doktorandom) pôsobiacim na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. Prajeme im veľa elánu, optimizmu, kreatívnych nápadov, ktoré odovzdajú svojim študentom a hlavne pevné zdravie. Ďakujeme za Vašu prácu, trpezlivosť a motiváciu, najmä v tomto náročnom období.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI