Vstúp do sveta SAPu

Otvárame kurzy zamerané na získanie základných zručností pri práci s informačným systémom SAP. Kurzy sú určené najmä pre študentov inžinierskeho štúdia.

Kurz SAP1 je zameraný na ekonomické moduly (FI, CO, AM), bude prebiehať v miestnosti RB207 v piatky (10 sedení) od 11:00 do 12:30 (5-6 blok).

Kurz SAP2 je zameraný na logistické moduly (MM a SD), bude prebiehať v miestnosti RB001 v piatky (10 sedení) od 9:00 do 10:30 (3-4 blok).

Kapacita kurzov je obmedzená, t. j. max. 12 študentov na kurz.

Začiatok kurzov je 15. 3. 2019. Uzávierka záujemcov je do 13. 3. 2019.

Po úspešnom absolvovaní budú študentom odovzdané osvedčenia o absolvovaní kurzu.

Ďalšie informácie o cenách a prihláške je možné získať u doc. Ing. Milana Kubinu, PhD.
(FRI, KMnT, miestnosť RB256) alebo na milan.kubina@fri.uniza.sk
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI