Vyhlásenie tém odbornej stáže pre študentov VŠ

Vážení študenti, študentky,

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky  vyhlásilo témy odbornej stáže pre študentov VŠ s cieľom zvyšovania úrovne vedomostí a získavania praktických skúseností študentov vysokých škôl o činnosti ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy.

Odborná stáž bude vykonávaná v mesiacoch september až december 2015. Termín podania písomných žiadostí je do 21. júna 2015 na adresu MŠVVaŠ SR alebo na e-mailovú adresu vladimir.blaho@minedu.sk. Viac informácií tu

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI