Vyhlásenie volieb do AS UNIZA

Predseda AS UNIZA vyhlasuje v zmysle článku 4 ods. 1 a ods. 7 Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline voľby členov zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI