Vyhlásenie výsledkov volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline

Vážení členovia akademickej obce,

volebná komisia pre voľby do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (funkčné obdobie máj 2019 - máj 2023) vyhlasuje výsledky volieb do AS UNIZA. Výsledky si môžete prezrieť tu .

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI