Vyhlásenie výsledkov volieb do študentskej časti Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky UNIZA

Vážení členovia akademickej obce,

volebná komisia pre voľby do študentskej časti Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (funkčné obdobie december 2019 - december 2021) vyhlasuje výsledky volieb do AS FRI UNIZA. Výsledky si môžete prezrieť tu  .


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI