Vyhodnotenie Súťaže o najlepšiu dizertačnú prácu obhájenú v roku 2013

V Súťaži o najlepšiu dizertačnú prácu obhájenú v roku 2013, ktorej vyhodnotenie sa konalo dňa 28. 2. 2014 na VŠB - Technická univerzita Ostrava sa umiestnila na 1. mieste  v paneli Informačné technológie Ing. Janka Púchyová, PhD. z Katedry technickej kybernetiky FRI ŽU v Žiline. Ďalej postúpila do záverečného kola v rámci všetkých štyroch hodnotených panelov, kde sa umiestnila na 2. mieste.

K získanému úspechu jej blahoželáme a prajeme veľa ďalších podobných úspechov!

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI