Vymenovanie doc. Ing. Ľudmily Jánošíkovej, PhD. za vysokoškolskú profesorku

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval dňa 12. marca 2015 doc. Ing. Ľudmilu Jánošíkovú, PhD. za vysokoškolskú profesorku v odbore aplikovaná informatika. 

K získanému titulu srdečne blahoželáme.

https://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=19942


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI