Vypísané nové témy praxe v rámci projektu Vysokoškoláci do praxe

Dávame do pozornosti možnosť praxe, ktorú spoločnosť GLOBESY ponúka našim študentom v rámci projektu Vysokoškoláci do praxe. Je to možnosť získať nové vedomosti a praktické skúsenosti. Odporúčame! Jednotlivé vypísané témy a prihlášku nájdete na: http://vysokoskolacidopraxe.sk/prihlaska-studenta-na-prax/#uniza

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI