Výplata odborového štipendia - prvý ročník bakalárske štúdium - študijný program Informatika a Počítačové inžinierstvo

Do pozornosti študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia - študijný program Informatika + študijný program Počítačové inžinierstvo.
Aj v tomto akademickom roku sa budú vyplácať odborové štipendiá.
Na výplatu štipendií potrebujete urobiť nasledovné:
Odovzdať kópiu koncoročného  vysvedčenia, t.j. vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy s vypočítaným aritmetickým priemerom zo všetkých predmetov (okrem správania).
Kde:  Informačné centrum fakulty (pri vrátnici)
Kedy:  najneskôr do 9.októbra 2015
Kto vysvedčenie do tohto termínu nedoručí, nebude do vyplácania štipendií zaradený!!!

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI