Výsledky hodnotenia projektov

Vážené dámy, Vážení páni

Najnovšie výsledky hodnotenia projektov a rozpis dotácií VEGA a KEGA sú zverejnené na web-stránkach:

https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-na-nove-a-pokracujuce-projekty-vega-na-rok-2015/

https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-na-nove-a-pokracujuce-projekty-kega-na-rok-2015/

Úspešným zodpovedným riešiteľom gratulujeme!


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI