Výsledky hodnotenia projektovej výučby (PanelStory) a systém na pridávanie článkov

Na stránke projektovej výučby boli zverejnené výsledky z hodnotenia prezentácií 12.2.2014. Zároveň bol spustený systém na pridávanie článkov z projektovej výučby (https://pandora.fri.uniza.sk/predmety/proj_vyucba/) - preto prosím, aby boli výsledné články pridávané priamo do tohto systému - upload môže vykonať študent alebo učiteľ projektovej výučby po prihlásení sa svojim fakultným účtom.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI