Výsledky volieb do Akademického senátu FRI

V dňoch 25. - 27. 2. 2015 prebehli na FRI voľby do Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky. Zápis z priebehu volieb a ich výsledky sú dokumentované v Zápise zo zasadnutia volebnej komisie.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI