Výsledok doplňujúcich volieb do študentskej časti akademického senátu Žilinskej univerzity za FRI

Dňa 17.2.2014 sa uskutočnili doplňujúce voľby do ŠČ AS ŽU za FRI. Z celkového počtu 76 hlasov bolo rozdelenie nasledovné:

Ing. Michal Kochláň - 45 hlasov

Lukáš Seyfrid - 30 hlasov

1 neplatný hlas.

Miestna volebná komisia gratuluje novozvolenému členovi a ďakuje druhému kandidátovi aj akademickej obci za účasť vo voľbách.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI