Vyvíjame softvér pre železnice na Slovensku a v Čechách už viac ako 20 rokov

Všimli ste si, že na cestovných poriadkoch železníc na Slovensku a v Čechách nájdete označenie „KST-FRI-Žilinská univerzita“? Na Katedre softvérových technológií sa vývoju softvéru pre železnice (ŽSR, SŽDC, AŽD...) venujeme už viac ako 20 rokov. Okrem softvéru pre tvorbu grafikonov a cestovných poriadkov sa nami vytvorený softvér používa aj na riadenie železničnej dopravy (viac ako 6000 km tratí v Čechách aj na Slovensku). V súčasnosti spolupracujeme na projekte pre autonómne vedenie vlaku (vlaky bez rušňovodiča).

Štúdium na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA je orientované na prax. Okrem vedomostí, ktoré môžu študenti získať od kolegov participujúcich na svetových projektoch, majú možnosť zapájať sa priamo do takýchto projektov v rámci projektovej výučby, fakultnej praxe alebo aj seminárnych prác.

Ak si stredoškolák a baví Ťa programovanie, informatika, IT a chceš byť súčasťou našej IT komunity, tak si prihlášku na bakalárske alebo inžinierske štúdium môžem podať tu do 31. marca.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI