Významný úspech študentov Cisco sieťovej akadémie pri KIS FRI

Študenti Cisco sieťovej akadémie pri KIS FRI ŽU zožali výnimočný úspech na súťaži Networking Academy Games 2013

Dňa 29. 4. 2013 sa v priestoroch Technickej univerzity Košice konalo národné kolo v poradí už 8. ročníka súťaže Networking Academy Games. Táto súťaž je najprestížnejšou exhibíciou študentov sieťového akademického programu Cisco Networking Academy na Slovensku. Súťaž NAG 2013 bola organizovaná inštruktorskými tréningovými centrami na ŽU, STU a TUKE pod záštitou spoločnosti Cisco Systems Slovakia.

Národné kolo súťaže prebiehalo v troch kategóriách: UNI (súťaž jednotlivcov zo stredných a vysokých škôl, riešenie úloh na reálnych sieťových komponentoch), PT (súťaž jednotlivcov zo stredných a vysokých škôl, riešenie úloh v simulačnom nástroji Packet Tracer) a HS3 (súťaž trojčlenných tímov zo stredných škôl). Kategórie UNI a PT sa vyhodnocovali súhrnne (bez triedenia účastníkov na študentov stredných a vysokých škôl) aj v oddelených rebríčkoch pre stredoškolákov a vysokoškolákov.

Za ŽU sa súťaže zúčastnili štyria študenti - Ján Janovic a Bc. Ján Hrnko (obaja v kategórii UNI), Bc. Matej Klotton a Bc. Michal Kormoš (obaja v kategórii PT).

V kategórii UNI sa pán Ján Janovic umiestnil ako absolútny víťaz v súhrnnom rebríčku i v rebríčku vysokoškolákov. Pán Ján Hrnko získal v súhrnnom hodnotení tretie miesto a v rebríčku vysokoškolákov druhé miesto.

V kategórii PT sa pán Matej Klotton umiestnil v rebríčku vysokoškolákov na treťom mieste a v tom istom rebríčku pán Michal Kormoš obsadil štvrté miesto.

Detailné výsledkové listiny sú zverejnené na http://www.netacad.sk/nag2013/vysledky

Pán Hrnko zároveň získava ďalšie úspechy - dňa 2. mája úspešne absolvoval certifikačnú skúšku SWITCH 642-813 k získaniu priemyselnej certifikácie CCNP so skvelým skóre 98.9%.

Všetkým týmto študentom srdečne blahoželáme!

Žilinská Cisco sieťová akadémia pri FRI ŽU sa dlhodobo radí medzi špičkové sieťové akadémie nielen na Slovensku, ale mnohými svojimi aktivitami, ako i kvalifikovanosťou svojich lektorov patrí medzi popredné sieťové akadémie v celoeurópskom meradle. V našej akadémii sme na úspechy všetkých našich študentov nesmierne hrdí. Vnímame to ako potvrdenie, že čas, znalosti, úsilie a dôveru, ktoré do svojich študentov investujeme, prinášajú svoje ovocie. Zároveň je to pre nás samých povzbudením i naďalej si udržiavať vysokú kvalitu vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných sietí, ktorú svojim študentom ponúkame, a naďalej zotrvávať medzi špičkovými sieťovými pracoviskami.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI