Výzva APVV na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja

APVV zverejnila všeobecnú výzvu na predkladanie projektov. Všetky info a
podklady sú na:http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2012.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI