Výzva EU-JAPAN Centre for Industrial Cooperation

Dovoľujeme si informovať o novej výzve  "EU-JAPAN Centre for Industrial Cooperation"  na podávanie žiadostí študentov z EU na získanie štipendia programu "VULCANUS".  Informácie o štipendijnom programe a požadovaných dokumentoch sa nachádzajú na internetovej stránke programu:
http://www.eu-japan.eu/sites/eu-japan.eu/files/FLYER_en%20vj15.pdf 
Žiadosti študentov Žilinskej univerzity v Žiline je potrebné zaslať  do Bruselu centrálne prostredníctvom zahraničného oddelenia rektorátu, preto si dovoľujeme požiadať záujemcov o zaslanie žiadostí o štipendium na OZVaSV (Mgr. Lenka Kuzmová) najneskôr do 14. januára 2015.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI