Workshop pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov. Ako pripraviť žiadosť o štipendium na študijný pobyt ?

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA, n. o.) vás dňa 28. januára 2016  o 11:00 hod  srdečne P O Z Ý V A J Ú do Univerzitnej knižnice ŽU v Žiline, študovne na 1.poschodí na workshop k písaniu životopisu a motivačného listu ako podkladov k žiadostiam o štipendium na študijný pobyt v zahraničí. Dozviete sa o formálnej a obsahovej stránke motivačného listu k žiadosti o štipendium, či už na zahraničný študijný/výskumný pobyt alebo na letný kurz cudzieho jazyka v zahraničí ako i na celé riadne Bc./Mgr./PhD., ale i postgraduálny pobyt na zahraničnej univerzite.Zameriame sa na najčastejšie chyby, ktorých sa žiadatelia a žiadateľky pri písaní tohto dokumentu dopúšťajú, povieme si, ako ho štrukturovať, na čo nezabudnúť, čím motivačný list začať a čím ukončiť.
Prezentovať budeme i odporúčané náležitosti v motivačnom liste, ktorý sa prikladá k žiadosti o štipendium cez štipendijné programy ako:
* Akademické mobility - bilaterálne dohody;
* Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá/CEEPUS;
* Národný štipendijný program/NŠP;
* Akcia Rakúsko-Slovensko.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI