Zápis predmetov na študijnom oddelení - prváci bakalári

Žiadame študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia (všetky študijné programy), ktorí si vybrali cez vzdelávanie výberové predmety a vidia si ich na svojom

osobnom čísle, aby si predmety dopísali do svojho indexu a v dňoch 30. septembra až 3. októbra 2013 prišli na študijné oddelenie si dať predmety potvrdiť. 

POZOR!  cez systém vzdelávanie - teda elektronicky -  si volíte výberové predmety len do 30.09.2013 do 24.00 hod.

a volíte si predmety na obidva semestre - zimný aj letný!!

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI