Zápis PV a V predmetov pre bakalárske aj inžinierske štúdium na ak.rok 2014/2015

Upozorňujeme študentov, aby si cez systém vzdelávanie vybrali povinne voliteľné a výberové predmety, o ktoré majú záujem v akademickom roku 2014/2015.  Systém bude sprístupnený od 10. februára 2014 do 3. marca 2014. Podrobnejšie informácie v prílohe.

Zápis predmetov na ak.rok 2014/2015


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI