Zasadnutie akademického senátu FRI

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 3.6.2015 o 13:00 v miestnosti A101.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI