Zasadnutie Akademického senátu FRI UNIZA 14.4.2021

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 14. apríla 2021 o 10:00. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zasadnutie uskutoční prostredníctvom videokonferencie MS Teams - link na prístup ku konferencii.

Predbežný program rokovania:

  1. Predloženie Správy o činnosti AS FRI za rok 2020. 
  2. Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti FRI UNIZA za rok 2020“. 
  3. Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení FRI UNIZA za rok 2020“. 
  4. Prerokovanie návrhov na zmenu garantov vybraných študijných programov 
  5. Návrh členov skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok pre študijné programy v 1. a 2. stupni. 
  6. Návrh na úpravu informačných letákov ohľadom zabezpečenia prijímacích skúšok. 
  7. Rôzne
      Vyhodnotenie prihlášok pre akademický rok 2021/2022. 


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI