Zasadnutie akademického senátu FRI UNIZA 20.3.2019

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 20. marca 2019 o 10:30 v Informačnom centre FRI.

Predbežný program rokovania:

 1. Prerokovanie návrhu na nových členov štátnicových komisií pre 1. a 2. stupeň.
 2. Informovanie o výsledku ostatného disciplinárneho konania.
 3. Schválenie nových voliteľných predmetov.
  • a.  3D tlač.
  • b.  Digitálne meny a blockchain.
  • c.  Vývoj aplikácií v Unity3D.
 4. Prerokovanie návrhu nového študijného programu.
 5. Rôzne.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI