Zasadnutie Akademického senátu FRI UNIZA 23.01.2023

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 23. januára 2023 o 13:00. Zasadnutie sa uskutoční v miestnosti RA 101. K prezenčnému rokovaniu sa bude možné pripojiť prostredníctvom videokonferencie MS Teams - linkna prístup ku konferencii.

Aktualizovaný predbežný program rokovania:

 1. Príprava volieb do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA
  • a) Schválenie navrhovaného zloženia volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA.
  • b) Prerokovanie a schválenie harmonogramu volieb do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA.
 2. Predloženie Správy o činnosti AS FRI UNIZA za rok 2022.
 3. Prerokovanie návrhu na zmenu organizačnej štruktúry FRI UNIZA.
 4. Návrh na schválenie zmeny výšky poplatku za prijímacie konanie na všetkých stupňoch štúdia
 5. Prerokovanie smernice č. P_FRI_01 „Štatút Fakulty riadenia a informatiky“.
 6. Informovanie o výsledkoch zasadnutia Disciplinárnej komisie FRI UNIZA, ktorá sa konala 05.12.2022.
 7. Prerokovanie návrhu nových členov do skúšobných komisií pre 1. a 2. stupeň

 8. Rôzne.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI