Zasadnutie Akademického senátu FRI UNIZA 29. marca 2023

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční v stredu 29. marca 2023 o 10:00. Zasadnutie sa uskutoční v miestnosti RA 101. K prezenčnému rokovaniu sa bude možné pripojiť prostredníctvom videokonferencie MS Teams - link na prístup ku konferencii.

Predbežný program rokovania:

  1. Voľba predsedu AS FRI UNIZA.
  2. Voľba tajomníka AS FRI UNIZA.
  3. Voľba zástupcu v RVŠ za FRI UNIZA.
  4. Voľba členov pre doplnenie miestnej volebnej komisie pre voľby do AS UNIZA.
  5. Schválenie smernice č. P_FRI_01 Štatút Fakulty riadenia a informatiky.
  6. Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti FRI UNIZA za rok 2022“.
  7. Rôzne.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI