Zasadnutie Akademického senátu FRI UNIZA 30.6.2021

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2021 o 9:00. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zasadnutie uskutoční prostredníctvom videokonferencie MS Teams - link na prístup ku konferencii.

Predbežný program rokovania:

  1. Prerokovanie návrhu na zmenu organizačnej štruktúry FRI UNIZA. 
  2. Prerokovanie Dlhodobého zámeru FRI UNIZA na roky 2021-2027. 
  3. Prerokovanie Informácií o možnostiach štúdia Bc., Ing. PhD. 
  4. Vyhodnotenie prieskumu efektívnosti prijímacieho konania. 
  5. Rôzne. 

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI