Zasadnutie Akademického senátu FRI UNIZA 30. mája 2024

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 30. mája 2024 o 14:00. Zasadnutie sa uskutoční v miestnosti RA 101. Členovia akademickej obce UNIZA sa budú môcť k prezenčnému rokovaniu pripojiť prostredníctvom videokonferencie MS Teams - link na prístup ku konferencii.

Predbežný program rokovania:

  1. Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti FRI UNIZA za rok 2023“.
  2. Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení FRI UNIZA za rok 2023“.
  3. Prerokovanie návrhu rozpočtu nákladov a výnosov FRI UNIZA na rok 2024.
  4. Zmena organizačnej štruktúry k 01.06.2024
  5. Oboznámenie s výsledkom disciplinárneho konania
  6. Rôzne.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum