Zasadnutie Akademického senátu FRI ŽU, 9.2.2016 o 15:00

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 9.2.2016 o 15:00 v miestnosti A101.

Predbežný program rokovania:
1.  Prerokovanie stanoviska AS FRI ŽU k štrajku učiteľov.
2.  Rôzne.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI