Zasadnutie AS FRI ku problematike štrajku učiteľov

V utorok 9.2.2016 na svojom zasadnutí Akademický senát FRI ŽU prerokoval situáciu týkajúcu sa štrajku materských, základných a stredných škôl. Následne pomerom hlasov 18 za / 3 proti prijal uznesenie podporujúce požiadavky štrajkujúcich a zapojených učiteľov a učiteľky.

Plný text uznesenia

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI