Zisťovanie pripravenosti študentov na online výučbu v letnom semestri

Vážení študenti,

od 22. februára začína letný semester. Tradične boli vytvorené tímy pre jednotlivé predmety v MS Teams a následne boli do nich pridaní študenti, ktorí majú tieto predmety zapísané v systéme. Aby sme predišli možným komplikáciám, pripravili sme pre Vás krátky dotazník, prostredníctvom ktorého zisťujeme Vašu pripravenosť na online výučbu v letnom semestri.

Žiadame všetkých študentov, aby si skontrolovali, či boli zaradení do tímov všetkých zapísaných predmetov na MS Teams. Taktiež, či sa vedia prihlásiť na zapísané predmety na ich moodle (e-vzdelávanie). Samozrejme, ak tieto predmety majú moodle vytvorený.

V prípade, že zistíte nezrovnalosti, prosíme o vyplnenie dotazníka, aby sme Vás mohli ihneď pridať na predmety a sprístupniť Vám prihlásenie do moodle daného predmetu.

V prípade, že sa Vám dotazník neotvorí, je potrebné ho otvoriť v privátnom okne alebo kontaktovať prodekana pre vzdelávanie.

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka a veríme, že takýmto spôsobom dokážeme, čo možno najrýchlejšie, odstrániť prípadné problémy, ktoré by študentom mohli brániť v ich online výučbe v letnom semestri.

Link na dotazník: TU0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI