Zoznam kandidátov do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline

Vážení členovia akademickej obce,

volebná komisia pre voľby do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (voľby pre funkčné obdobie máj 2019 - máj 2023 sa uskutočnia 6.5.2019 v IC FRI od 8:00 do 16:00) zverejňuje zoznam kandidátov pre jednotlivé časti AS UNIZA.

Kandidáti do zamestnaneckej časti AS UNIZA v abecednom poradí:

 • doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
 • RNDr. Hynek Bachratý PhD.
 • doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr.
 • Ing. Jozef Mičic
 • doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD.
 • doc. Ing. Peter Ševčík PhD.

Kandidátnu listinu obsahujúcu aj stručnú charakteristiku jednotlivých kandidátov môžete nájsť tu.

Kandidáti do študentskej časti AS UNIZA v abecednom poradí:

 • Lenka Adamcová
 • Ing. Lukáš Formanek
 • Ing. Miroslav Chochul
 • Ing. Oľga Chovancová
 • Bc. Marián Šotek
 • Ing. Milan Straka
 • Barbora Vallušová

Kandidátnu listinu obsahujúcu aj stručnú charakteristiku jednotlivých kandidátov môžete nájsť tu.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI