Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské | Podujatia

Školský rok: 2021 / 2022 | 2022 / 2023 | 2023 / 2024

Školský rok: 2022 / 2023
01.09.2022 Začiatok akademického roka 2022/2023.
01.09.2022 Začiatok obdobia zápisov.
06.09.2022 Zápis do druhého a prvého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
19.09.2022 Začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2022/2023.
20.09.2022 - 20.09.2022

Rektorské voľno pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2022/2023 a slávnostnej inaugurácie rektora pre študentov  v dennej forme od 10:00 h do 13:00 h.

23.09.2022 Zápis študentov externého štúdia prvého aj druhého stupňa.
31.10.2022 Posledný termín registrácie záverečnej (bakalárskej a diplomovej) práce obhajovanej v danom akademickom roku elektronicky vo fakultnom systéme „Záverečné práce“.
31.10.2022 Posledný termín podania prihlášky na štátnu skúšku v zimnom termíne príslušného akademického roka.
25.11.2022 Posledný termín odovzdania záverečnej práce na posúdenie vedúcemu práce na zimný termín štátnych skúšok.
07.12.2022 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych a inžinierskych prác na študijnom referáte od 7.30 do 11.00 hodiny pri konaní štátnej skúšky v zimnom termíne príslušného akademického roka. Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia (zaslaná žiadosť o uzatvorenie e-indexu na študijný referát) je stanovený na deň 8.12.2022.
16.12.2022 Ukončenie vyučovania v zimnom semestri.
20.12.2022 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v zimnom termíne.
09.01.2023 Začiatok skúšobného obdobia zimného semestra.
12.01.2023 Zimný termín konania štátnych skúšok.
06.02.2023 Prezentácia projektovej výučby v inžinierskom štúdiu.
06.02.2023 - 15.02.2023 Pridávanie povinne voliteľných a výberových predmetov elektronicky cez systém e-vzdelávanie pre letný semester príslušného akademického roka.
10.02.2023 Zverejnenie tém projektovej výučby pre nasledujúci akademický rok.
17.02.2023 Ukončenie skúšobného obdobia zimného semestra.
20.02.2023 Začiatok vyučovania v letnom semestri.
24.02.2023 Posledný termín podania prihlášky na štátnu skúšku v letnom termíne (tlačivo je vo fakultnom systéme „Záverečné práce“).
10.03.2023 Posledný termín záväzného prihlásenia výberových predmetov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na nasledujúci akademický rok elektronicky cez systém e-vzdelávanie.
13.03.2023 - 31.03.2023 Predbežný termín stretnutia s prodekanom pre vzdelávanie a odovzdanie zadaní bakalárskych resp. diplomových prác.
31.03.2023 Ukončenie prijímania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v ďalšom akademickom roku.
06.04.2023 Posledný termín odovzdania inžinierskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
11.04.2023 - 11.04.2023

Rektorské voľno pre študentov v dennej forme. 

27.04.2023 Stanovený termín na odovzdanie inžinierskych prác v Informačnom centre fakulty pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka druhého ročníka inžinierskeho štúdia a tretí ročník inžinierskeho externého štúdia.
19.05.2023 Ukončenie vyučovania v letnom semestri.
22.05.2023 Začiatok skúšobného obdobia letného semestra.
26.05.2023 Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia, tretieho ročníka bakalárskeho štúdia aj uzatvorenie tretieho ročníka externého štúdia (zaslaná žiadosť o uzatvorenie e-indexu na študijný referát).
31.05.2023 Prijímacie skúšky do prvého ročníka inžinierskeho štúdia.
02.06.2023 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v letnom termíne.
12.06.2023 - 14.06.2023 Letný termín konania štátnych skúšok pre druhý stupeň denného aj externého štúdia.
28.06.2023 Promócie pre študentov druhého stupňa.
06.07.2023 Ukončenie skúšobného obdobia letného semestra.
06.07.2023 Posledný termín podania žiadosti o uzavretie ročníka (zaslaná žiadosť o uzatvorenie e-indexu na študijný referát: žiadosť o zápis do vyššieho ročníka, žiadosť o zápis do rovnakého ročníka, žiadosť o zanechanie štúdia...). Od tohto termínu až do začiatku vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2023 nie je možné konať skúšky, ani žiadať o uzavretie ročníka.
10.07.2023 Oznámenie o výsledku – rozhodnutie o prijatí na štúdium v inžinierskych programoch.
14.07.2023 33.výročie vzniku FRI.
25.08.2023 - 31.08.2023 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov elektronicky cez systém e-vzdelávanie na zimný a letný termín akademického roka 2023/2024. (Iba pre vyššie ročníky, bez novoprijatých prvákov bakalárskeho štúdia).
31.08.2023 Ukončenie akademického roka 2022/2023.
01.09.2023 Začiatok akademického roka 2023/2024.
01.09.2023 Začiatok obdobia zápisov.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI