Ak sa chcete prihlásiť na projektovú výučbu (študenti), alebo spravovať projekty (učitelia), musíte sa prihlásiť.

Zoznam aktívnych projektov pre školský rok 2020/2021


Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Multimediálne komunikačné platformy nad SIP ASI doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 1-2 0
Návrh simulačního modelu pro Q faktor v optických sítích s vlnovým multiplexováním DWDM ASI Ing. Petr Ivaniga, PhD. 1-5 0
Projekt "Bezpečnosť v IP sieťach" ASI doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 3-12 0
Rýchle zotavenie siete ASI Ing. Jozef Papán, PhD. 1-4 0
Virtuálne sieťové laboratórium ASI, IS doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 1-4 3
Virtualizácia, cloud a OpenStack ASI, IS Ing. Marek Moravčík, PhD. 2-3 3
Network systems healthchecks ASI, IS doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 1-2 0
Návrh a implementácia softvérového nástroja pre analýzu spoľahlivosti systém BioInf, IS prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD. 2-10 0
Analýza algoritmov získavania znalosti v medicínskych databázach BioInf, IS prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. 1-5 0
Modelovanie a simulácie biologických systémov BioInf, IS prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. 2-5 1
Podpora rozhodovania pre pacientov so srdcovou chorobou BioInf, IS doc. Ing. Ján Boháčik, PhD. 1-8 0
Analýza kvality počítačového modelu ľudského tela BioInf, IS doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD. 2-10 0
Data mining pri detekcii rakoviny prsníka BioInf, IS doc. Ing. Ján Boháčik, PhD. 1-8 0
Informatické nástroje na férové a efektívne rozdeľovanie obmedzených zdrojov vo verejných obslužných systémoch IIS, IS prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2-6 0
Implementácia simulačného modelu správania sa chodcov IIS, IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-3 1
Monitoring vitálnych parametrov človeka IIS, IS Ing. Michal Kvet, PhD. 3-5 1
Riadenie pracovných výkonov montérov v reálnom čase IIS, IS prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD. 1-4 0
Marketingová stratégia vzdelávacej inštitúcie s dôrazom na budovanie vzťahov s jej kľúčovými partnermi (2020) IMN doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. 2-5 14
Manažment pasív vybraného podniku (2019) IMN doc. Ing. Anna Jacková, PhD. 2-3 0
Stratégia získavania zamestnancov v IT spoločnosti (Globesy) s prepojením na tvorbu hodnoty (2020) IMN doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. 2-8 18
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI