Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Multimediálne komunikačné platformy nad SIP ASI doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 1-2 0
Návrh simulačního modelu pro Q faktor v optických sítích s vlnovým multiplexováním DWDM ASI Ing. Petr Ivaniga, PhD. 1-5 0
Projekt "Bezpečnosť v IP sieťach" ASI doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 3-12 0
Rýchle zotavenie siete ASI Ing. Jozef Papán, PhD. 1-4 0
Systém virtuálneho sieťového laboratória ASI, IS doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 1-2 0
Virtualizácia, cloud a OpenStack ASI, IS Ing. Marek Moravčík, PhD. 2-3 0
Network systems healthchecks ASI, IS doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 1-2 0
Informatické nástroje na podporu rozhodovania s využitím v krízovom manažmente IIS, IS prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2-6 0
Informatické nástroje pre férové rozdeľovanie obmedzených zdrojov vo verejných obslužných systémoch IIS, IS prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2-6 0
Implementácia simulačného modelu správania sa chodcov IIS, IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-3 0
Podpora rozhodovania pre pacientov so srdcovou chorobou IIS, IS doc.Ing. Ján Boháčik, PhD. 1-8 0
Detekcia phishingu vo webových stránkach IIS, IS doc.Ing. Ján Boháčik, PhD. 1-8 0
Data mining pri detekcii rakoviny prsníka IIS, IS doc.Ing. Ján Boháčik, PhD. 1-8 0
Monitoring vitálnych parametrov človeka IIS, IS Ing. Michal Kvet, PhD. 3-5 0
Marketingová stratégia vzdelávacej inštitúcie s dôrazom na budovanie vzťahov s jej kľúčovými partnermi (2019) IMN doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. 2-4 0
Modelovanie tvorby programu hodnotového manažmentu 2019 IMN doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. 2-8 0
Využívanie flexibilných foriem zamestnávania v rôznych sektoroch národného hospodárstva (2018) IMN Ing. Zuzana Staníková, PhD. 2-6 0
Digitálny podnik ako výzva pre manažérov podniku – Industry 4.0 na Slovensku IMN doc. Ing. Milan Kubina, PhD. 2-6 0
Aktuálne trendy a smerovanie digitálneho marketingu IMN Ing. Gabriel Koman, PhD. 2-4 0
Riadenie investičných projektov a ich financovanie 2019 IMN Ing. Zuzana Kozubíková, PhD. 1-3 0
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI