Ak sa chcete prihlásiť na projektovú výučbu (študenti), alebo spravovať projekty (učitelia), musíte sa prihlásiť.

Zoznam aktívnych projektov pre školský rok 2021/2022


Názov projektu Št. program Garant Min. - max. Prihlásení Schválení Akcie
Multimediálne komunikačné platformy nad SIP ASI doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 1-2 8 0
Projekt "Bezpečnosť v IP sieťach" ASI doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 3-12 21 0
Rýchle zotavenie siete ASI doc. Ing. Jozef Papán, PhD. 1-4 18 0
Virtuálne sieťové laboratórium ASI, IS doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 1-4 10 0
Virtualizácia, cloud a OpenStack ASI, IS Ing. Marek Moravčík, PhD. 2-3 16 0
Network systems healthchecks ASI, IS doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 1-2 5 0
Návrh a implementácia softvérového nástroja pre analýzu spoľahlivosti systém BI, IS prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD. 2-10 10 4
Analýza algoritmov získavania znalosti v medicínskych databázach BI, IS prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. 1-5 5 1
Modelovanie a simulácie biologických systémov BI, IS prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. 2-5 20 0
Podpora rozhodovania pre pacientov so zdravotnými problémami BI, IS doc. Ing. Ján Boháčik, PhD. 1-8 19 0
Analýza kvality počítačového modelu ľudského tela BI, IS doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD. 2-10 20 0
Data mining pri detekcii rakoviny prsníka BI, IS doc. Ing. Ján Boháčik, PhD. 1-8 8 0
Monitoring vitálnych parametrov človeka BI, IS doc. Ing. Michal Kvet, PhD. 1-3 24 1
Spracovanie medicínskych dát metódami hlbokého strojového učenia BI, IS Ing. Peter Tarábek, PhD. 2-3 18 0
Informatické nástroje na férové a efektívne rozdeľovanie obmedzených zdrojov vo verejných obslužných systémoch IIS, IS prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2-6 0 0
Implementácia simulačného modelu správania sa chodcov IIS, IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-3 3 0
VOLTA - DátoVo založená analýza a OptimaLizácia sieTe nAbíjacích staníc IIS, IS prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 1-3 5 0
Praktické implementácie a návrhy algoritmov strojového učenia IIS, IS Ing. Milan Straka, PhD. 1-4 17 1
Riadenie pracovných výkonov montérov v reálnom čase IIS, IS prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD. 1-4 0 0
Heuristické algoritmy rýchleho prehľadávania množiny prípustných riešení viackriteriálnych p-lokačných úloh IIS, IS prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 1-4 0 0
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI