Dizertačné práce

Analýza spoľahlivosti systémov

Autor práce: Ing. Jozef Kostolný
Školiteľ: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.
Dátum obhajoby: 27.8.2014
Študijný program: 9.2.9 Aplikovaná informatika
Oponent 1: prof. Ing. Radim BRIŠ, CSc. – FEI, VŠB–TU Ostrava
Oponent 2: doc. Ing. Dipl.-Ing. Martin DRAHANSKÝ, PhD. – UIS, FIT, VUT Brno
Oponent 3: prof. Ing. Juraj SPALEK, PhD. – EF, ŽU Žilina


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI