Aplikované sieťové inžinierstvo - harmonogram prezentácií

Prezentácia projektov inžinierskeho štúdia prebieha online prostredníctvom MS Teams podľa časového rozpisu a na uvedených linkoch.

OBLASŤ 1: Riešenia pre privátny a hybridný cloud a ich zabezpečenie

Čas prezentácie

Link

 ČísloPopis projektu

Študent/ka

8:00, 09:00, 10:00
VSTÚP
 ASI_01Návrh architektúry hybrid-cloudového prostredia pre akademickú sféru
Adam Rabčan
8:12, 09:12, 10:12
VSTÚP
 ASI_02Riešenie zabezpečenej sieťovej konektivity medzi HC komponentami
Samuel Stoličný
8:24, 09:24, 10:24
VSTÚP
 ASI_03Návrh vysoko dostupného privátneho CC riešenia OpenStack
Radovan Leskovský
8:36, 09:36, 10:36
VSTÚP
 ASI_04Nasadenie privátneho CC riešenia OpenStack v kontajneroch pomocou automatizácie
Maroš Pekár
8:48, 09:48, 10:48
VSTÚP
 ASI_05Tvorba SECaaS služby v katedrovom privátnom cloude OpenStack
Erik Kostelanský
9:00, 10:00, 11:00
VSTÚP
 ASI_06Systém pre správu privátneho cloudu a zmierňovanie bezpečnostných rizík pre služby IaaS
Daniel Jaroš


OBLASŤ 2: Riešenia pre ZABEZPEČENIE PEVNÝCH A BEZDRÔTOVÝCH SIETÍ

Čas prezentácie
Link
 Číslo
Popis projektu
Študent/ka
9:12, 10:12, 11:12
VSTÚP
 ASI_07Metodika pre tvorbu datasetov pre detekciu anomálií v sieťovom toku
Miroslav Kohútik
9:24, 10:24, 11:24
VSTÚP
 ASI_08Tvorba metodiky pre zber logov zo zariadení, tvorby alertov a reportov
Branislav Kramár
9:36, 10:36, 11:36
VSTÚP
 ASI_09Analýza rizík a implementácia bezpečnostných opatrení pre katedrovú sieť
Irena Balátová
9:48, 10:48, 11:48
VSTÚP
 ASI_10Analýza rizík a implementácia bezpečnostných opatrení pre fakultnú sieť
Marek Ďurana
10:00, 11:00, 12:00
VSTÚP
 ASI_11Prenosný systém pre automatizovaný audit Wi-Fi sietí v organizáciách
Róbert Dobis


OBLASŤ 3: FAST REROUTE

Čas prezentácie
Link
 ČísloPopis projektu
Študent/ka
10:24, 11:24, 12:24
VSTÚP
 ASI_12Mechanizmy pre rýchle zotavenie siete
Lukáš Koncz
10:36, 11:36, 12:36
VSTÚP
 ASI_13Mechanizmy pre zrýchlenie procesu konvergencie siete
Juraj Dobrota


OBLASŤ 4: VIRTUÁLNE LABORATÓRIUM

Čas prezentácie
Link
 ČísloPopis projektu
Študent/ka
10:48, 11:48, 12:48
VSTÚP
 ASI_14ViRo-v3 - rezervácia a manažment fyzických zdrojov
Peter Václavík
11:00, 12:00, 13:00
VSTÚP
 ASI_15ViRov3 - podporné procesy vývoja a nasadenia
Dávid Pida


OBLASŤ 5: SPRACOVANIE DÁT A KONTROLA KONFIGURÁCIÍ

Čas prezentácie
Link
 ČísloPopis projektu
Študent/ka
11:12, 12:12, 13:12
VSTÚP
 ASI_16Kontrola konfigurácie sieťových zariadení – komunikácia so zariadením
Adrián Straka
11:24, 12:24, 13:24
VSTÚP
 ASI_17Kontrola stavu sieťových zariadení – spracovanie a analýza vstupno-výstupných dát
Tomáš Jurík
11:36, 12:36, 13:36
VSTÚP
 ASI_18Porovnanie paketového spracovania pomocou jazykov Python a P4
Alena Sedlárová0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI