Ocenení pracovníci a študenti

Pracovníci FRI

MenoKatedra Rok Ocenenie
Ivan Cimrák
KST
20132012

2012
Senetics Innovation Award v kategórii „Innovativste Produktidee oder Patent im Healthcare-Bereich (Inovatívna myšlienka alebo patent v zdravotníctve)“. Cena bola organizovaná medzinárodnou spoločnosťou Senetics sídliacou v Nemecku, zaoberajúcou sa výskumom v biotechnológiách a medicínskych technikách. Bola udelená na sympóziu NeZuMed 2013, 20.marca 2013, Bayeruth, Nemecko. Správa o výsledkoch.
Futurezone Award 2012
v kategórii Innovation Award (Inovácií). Súťaž bola sponzorovaná firmou Philips a organizovaná portálomFuturezone.at, ktorý je technologickou časťou rakúskeho denníka Kurier. Správa o výsledkoch.
Inovatívny čin roka 2012 v kategórii Medzinárodná kooperácia. Cena bola udelená v máji 2013 ministrom hospodárstva Tomášom Malatinským. Správa o výsledkoch.


Študenti FRI

MenoRokOcenenie
 Milan Frátrik
 2015 3. najlepšia dizertačná práca v "Súťaži o najlepšiu dizertačnú prácu obhájenú v roku 2014" v kategórií informačné technológie. Názov práce: Modelling of massive memristive networks. Prácu ocenila Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostrave v rámci konzorcia PROGRES 3.
Lucia Chudziaková, Lucia Juríková, Viera Kavecká2012
3. miesto v 53. ročníku medzinárodnej konferencie ŠVOC. Diplom
Lucia Tulejová
2010
1. miesto v súťaži Študentská osobnosť Slovenska, ktorú organizovala organizácia Junior Chamber International, Slovakia pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied, získala 1. miesto v kategórii Ekonómia. Diplom
Michal Kocifaj, Jozef Danko
2008
Cenu rektora 6. medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie za svoju prácu Projekt virtuálneho podniku II. fáza pod vedením Ing. Juraja Dubovca, PhD. Diplom M.Kocifaj Diplom J.Danko
Michal Kocifaj a kol.
2007
Cena rektora TU vo Zvolene v 48. ročníku medzinárodného kola ŠVOČ Diplom
Michal Bruncko
2006
1. miesto v národnom kole súťaže Cisco Olymp 2006 v kategórii B2 Diplom
Michal Kopera
2006
2. miesto v národnom kole súťaže Cisco Olymp 2006 v kategórii B2 Diplom0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI