Detecon Smart City Workshop na FRI

Vo štvrtok 12. 4. 2018 sa v Informačnom centre FRI uskutočnil  DETECON Smart City Workshop. Workshopu sa zúčastnilo 6 zástupcov firmy Detecon a 11 študentov. Počas workshopu sa študenti oboznámili s konceptom Smart Cities, mali priestor spolu v menších skupinách pracovať na prípadovej štúdii, ktorá sa týkala návrhov riešení Smart Cities v meste a na záver workshopu svoje prípadové štúdie odprezentovali. Po skončení workshopu sa pokračovalo voľným networkingom spojeným s občerstvením.

Veríme, že na tento úspešný workshop sa v budúcnosti podarí nadviazať podobnými akciami, na ktorých sa študenti budú môcť zoznámiť s novými konceptami a riešeniami v IT a manažmente.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI