Dodatočná výzva pre študentov - štáže v rámci programu Erasmus+

Dodatočná výzva na prihlášky na stáže v rámci programu Erasmus+

Žilinská univerzita v Žiline vyhlasuje dodatočnú výzvu pre podávanie prihlášok na stáže v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2016/17. Stáž musí byť ukončená najneskôr 30. októbra 2017. Na FRI prijímame prihlášky so všetkými náležitosťami do 10. februára 2017. Minimálna dĺžka stáže je dva mesiace. Prihlášku môžu podať aj študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia.

Využite jedinečnú príležitosť a prežite časť svojho štúdia na stáži v zahraničnej firme. Z programu Erasmus+ získate štipendium.

Prečítajte si podstatné informácie na webovom sídle stránku Európskej komisie - odkaz.

Viac informácií u pani Přikrylovej (Informačné centrum) alebo prodekana doc. Mártona.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI