Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentov FRI UNIZA - SCHAEFFLER

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA uzavrela so spoločnosťami SCHAEFFLER Kysuce, s.r.o. a SCHAEFFLER Slovensko, s.r.o. dohodu o zabezpečení odbornej praxe študentov. Ide o platenú odbornú prax v rozsahu minimálne 20 hodín mesačne, ktorá sa bude vykonávať v termíne od 1.10. do 30.6. v rámci jedného akademického roka. V prípade záujmu neváhajte kontaktovať p. Pažickú (pazickta@schaeffler.com), alebo personálne oddelenie (personalne.kysuce@schaeffler.com).

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI