Dvaja študenti FRI sa aj v roku 2017 zúčastnili programu Seeds for the Future spoločnosti Huawei

V dňoch 29.9.2017-15.10.2017 sa v Číne uskutočnil program „Seeds for the Future“ spoločnosti Huawei. Tohto programu sa zúčastnilo 18 študentov z technicky zameraných vysokých škôl zo Slovenska a Českej republiky. Medzi účastníkmi boli aj dvaja študenti z Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline – Patrícia Tadanajová a Dávid Madaras.

 Počas programu študenti navštívili mestá Peking, Shenzhen a Hong Kong. V každom meste bol pre účastníkov programu pripravený pestrý program. Počas prvého týždňa v Pekingu sa študenti oboznámili s čínskou kultúrou a jazykom. Dokonca sa zúčastnili výučby tohto jazyka. Taktiež navštívili historické pamiatky ako Veľký čínsky múr, Zakázané mesto a Letný palác. Počas druhého týždňa boli študenti v meste Shenzhen, ktoré je jedno z najrýchlejšie rastúcich miest na svete. Študenti mali možnosť nahliadnuť do centrály spoločnosti Huawei a zúčastniť sa zaujímavých prednášok a laboratórnych cvičení. Program bol zameraný na pochopenie princípov fungovania mobilných sietí. V laboratóriách spoločnosti Huawei mali študenti možnosť nakonfigurovať si vlastnú 4G a 3G mobilnú stanicu.

V centrále Huawei sa uskutočnilo aj slávnostné ukončenie programu. Všetci účastníci získali certifikát o absolvovaní programu a knihu o vzniku spoločnosti Huawei. Aktivity programu „Seeds for the Future“ majú svoje pokračovanie v Európe. V novebri sa v Bruseli koná podujatie s názvom „European Vocational Skills Week“, na ktoré vybrali 4 najlepších študentov. Medzi vybratými študemtmi je aj študentka Patrícia Tadanajová, študentka FRI. K tomuto úspechu jej srdečne blahoželáme!


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI