Erasmus+ štúdium alebo stáž v zahraničí ... úspešný štart tvojej kariéry.

Milí študenti, dňa 2.3. 2017 sa o 10:00 hod v Informačnom centre fakulty uskutoční informačný seminár o Erasmus mobilite. Povieme Vám, aké máte možnosti vycestovať na  študijné pobyty a stáže v nasledujúcom akademického roku 2017/18. V každom stupni vysokoškolského štúdia môžete vycestovať na mobilitu viackrát. Celková doba jednotlivých pobytov  v zahraničí je 12 mesiacov. Poplatky za nadštandardnú dĺžku štúdia sa spravidla odpúšťajú. Vyplnenú a podpísanú prihlášku  s fotografiou, životopisom a motivačným listom (oba v jazyku, v ktorom budete absolvovať pobyt) odovzdajte v Informačnom centre (RA002) do 27. marca 2017.

Zahraničný študent z Telecom Bretagne, Francúzsko, Vám na stretnutí predstaví jednu z našich partnerských univerzít. Tešíme sa na Vašu účasť.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI