GlobalLogic: PREPÁJANIE VZDELÁVANIA A POTRIEB PRAXE MÁ DNES PRVÉ VÝSLEDKY

Dnes na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA odovzdala spoločnosť GlobalLogic osvedčenia prvým absolventom vzdelávania spoločnosti formou projektovej výučby. Obsahom spolupráce je vytvorenie spoločného softvérového projektu pod názvom „FRIskill Knowledge Base Management System“. Táto spolupráca obohacuje nielen študenta, ale aj univerzitu, jej reálny produkt je použiteľný v praxi a dáva mladým talentom možnosť získať reálne skúsenosti od jednej z top spoločností na Slovensku v oblasti informačných technológií (IT).


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI