Harmonogram volieb kandidáta na dekana Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline

Akademický senát Fakulty riadenia a informatiky UNIZA schválil na svojom zasadnutí 18.12.2017 nasledovný harmonogram volieb kandidáta na dekana FRI UNIZA:

29.1. – 2.2.2018 Podávanie písomných návrhov kandidátov členom volebnej komisie (2.2. do 12:00).
5.2. – 9.2.2018
Verifikácia kandidátnej listiny.
9.2.2018
Zverejnenie kandidátnej listiny. 
12.2. – 22.2.2018
Stretnutia kandidátov s členmi akademickej obce. 
22.2.2018
Zasadnutie AS FRI (čas: 14:00, miesto: RC009),  predstavenie kandidátov, voľba kandidáta na dekana.
1.4.2018 
Nástup nového dekana do funkcie.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI