INFORMÁCIA O INŽINIERSKYCH PROJEKTOCH 2017/2018

Garanti jednotlivých inžinierskych študijných programov oznamujú študentom prvého ročníka, že stretnutia ohľadom výberu inžinierskych projektov budú:

Študijný program
Termín
Čas
Miestnosť
Informačné systémy
27.9.2017
10:00
Informačné centrum
Inteligentné informačné systémy
27.9.2017
10:00
Informačné centrum
Aplikované sieťové inžinierstvo
28.9.2017
08:00
RB302
Informačný manažment
27.9.2017
08:00
Informačné centrum
Počítačové inžinierstvo
27.9.201712:00RB108


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI