Informácia o zápisoch + školné 2014/2015

V priložených dokumentoch nájdete informácie o zápisoch 2014/2015 + informácie o platení školného a doručení dokladov o úľavu na školné + metodické usmernenie.

Študenti 1. ročníka druhého stupňa môžu použiť indexy z bakalárskeho štúdia. 

Zápisy ak. rok 2014/2015

Informácia o školnom 2014/2015

Smernica č.116 o školnom 2014/2015

Príloha 1 k smernici

Metodické usmernenie č.1 o školnom 

Akademický kalendár zápisov

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI