Informácia pre zapísaných študentov do 1. ročníka bakalárskeho štúdia 2020/2021

Upozorňujeme novoprijatých študentov na bakalárske štúdium do 1. ročníka v akademickom roku 2020/2021, že pre nich bude organizovaný povinný prípravný kurz

v období od 16.9. do 18.9.2020. Presný rozpis prípravného kurzu Vám všetkým zapísaným zašleme na e-mail v druhej polovici mesiaca august 2020.

Predbežné informácie nájdete tu:

https://www.fri.uniza.sk/calendar?year=20200
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI