Informácia z ústavu celoživotného vzdelávania - Prípravné kurzy na skúšky z jazyka anglického a nemeckého pre študentov FRI 2. ročník inžinierskeho štúdia

Prípravné kurzy na skúšky z jazyka anglického a nemeckého pre študentov FRI 2. ročník inžinierskeho štúdia

Ponuka kurzov sa nachádza na stránke 

http://ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=19&ur2=180&ur3=397

10 stretnutí po 2 vyučovacie hodiny. Súčasťou kurzov sú aj praktické témy ako napr. pracovný pohovor – FAQs, formálne listy, rokovanie, prezentácia, pracovná porada, písanie správy, CV ai.

Kurzy začínajú od 15.2.2017   Uzávierka prihlášok je do 8.2.2017

Informácia sa už nachádza na FB stránke Cudzie jazyky na ŽU:

https://www.facebook.com/cudziejazykynazu/?ref=aymt_homepage_panel

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať.  Ing. Denisa Buková Čapčíková  email: denisa.bukova@uniza.sk


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI