Informácie k začiatku akademického roka 2017/2018

Dávam do pozornosti dôležité informácie k začiatku akademického roku 2017/2018 : zápisy, školné, uznávanie predmetov "recyklovaní" študenti, uznávanie predmetov absolvovaných na inej univerzite, registrácia záverečných prác do fakultného systému "ZP" .....

Informácia k zápisom

Informácia o školnom

Uznávanie predmetov "recyklovaní" študenti

Uznávanie predmetov absolvovaných na inej univerzite

Registrácia záverečných prác do fakultného systému "ZP"

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI