Informácie pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia

Pripomíname študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia ich povinnosť zúčastniť sa prípravného kurzu (23. alebo 24. septembra podľa rozpisu), kde sa dozvedia všetky potrebné informácie ohľadom organizácie výučby a výberu predmetov.

Upozorňujeme ich, že si zatiaľ nevyberajú povinne voliteľné, ani výberové predmety a taktiež, že pre nich neplatia termíny na zápis, ktoré sú plánované tento týždeň pre študentov vyšších ročníkov. Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia už zápisy absolvovali online formou.

Taktiež je nevyhnutné, aby mali študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia vybavenú ISIC kartu, ktorá je dôležitá pre ich pôsobenie na fakulte (otváranie dverí, stravovanie, platba za ubytovanie...).

Tento týždeň budú študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia zaradení do študijných skupín, kde si následne môžu pozrieť rozvrh ich povinných predmetov.

Na prípravnom kurze dostanú študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia index spolu so všetkými potvrdeniami (potvrdenie o návšteve školy, rodinné dávky...).

V prípade otázok a nejasností je potrebné osloviť prodekana pre vzdelávanie (viliam.lendel@fri.uniza.sk) alebo študijný referát (studref@fri.uniza.sk)


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI